Ban lãnh đạo Khoa

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL SỐ ĐT
Ngô Thị Thanh Mai Trưởng khoa maintt@hict.edu.vn 098 9878 870
Ngô Thị Xuân Thủy Phó trưởng khoa thuyntx@hict.edu.vn 098 6626 757
Dương Thị Hoàn Phó trưởng khoa hoandt@hict.edu.vn 098 2977 303
Chu Thị Mai Hương Phó trưởng khoa huongctm@hict.edu.vn 0168 8145 982
Kiều Thị Lan Anh Tổ trưởng tổ TK anhktl@hict.edu.vn 097 8501 568
Trần Thị Vân Tổ trưởng tổ Tin ƯD vantt@hict.edu.vn 098 8767 177
Vũ Thị Nếp Tổ phó tổ CBSX nepvt@hict.edu.vn 098 2792 810
Đỗ Xuân Tùng Tổ phó tổ TK tungdx76@hict.edu.vn 097 4585 574
Lê Thị Thanh Phương Giáo vụ khoa lethanhphuong2812@gmail.com 097 6266 910
 Đặng Thị Lan Anh Giáo vụ khoa lananhdang93@gmail.com 0988.368.093

.